პოპულარული წიგნები ჟანრი Communications Media

Dale Carnegie, J. Berg Esenwein, Henry Dickson & Orison Swett Marden
Timothy Penning, PhD
王树增
Robb Montgomery
Kelly Schwarze