Popular Books Genre Hinduism

Swami Anubhavananda
Munindra Misra
Stephen Prothero
Maharishi Vyas
Wendy Doniger
Fred B. Eiseman
Swami Paramananda
Eknath Easwaran
Eknath Easwaran
Ram Dass
Graham M. Schweig
Sri Ramana Maharshi
Kisari Mohan Ganguli
Satguru Sivaya Subramuniyaswami
Sri Lakshmidhara Kavi
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda
Sivarama Swami