Δημοφιλή βιβλία Είδος Kids Poetry

Shel Silverstein
Ellen Hopkins
Shel Silverstein
Sharon Creech
Rajani LaRocca
Jasmine Warga
Sharon Creech
Sharon Creech
Shel Silverstein
Sharon Creech
Jack Prelutsky
Ralph Fletcher
Marilyn Hilton
Paul Fleischman
D.J. Steinberg & Laura Wood
Jeannie Pitt
Fred Rogers & Luke Flowers