Δημοφιλή βιβλία Είδος Baseball

Jim Bouton
Willie Mays & John Shea
American Baseball Coaches Association
John Feinstein
Rob Ruck
Peter Golenbock
Daniel Okrent & Steve Wulf
Brett Topel
Louis P. Masur
Buzz Bissinger
Joe Posnanski
Bob Gibson & Lonnie Wheeler
Mike Roberts
Bryan Hoch
H.A. Dorfman & Karl Kuehl
Buzz Bissinger
David Halberstam
Jason Turbow & Michael Duca
David Halberstam