Δημοφιλή βιβλία Είδος Performing Arts

Uta Hagen, Haskel Frankel & David Hyde Pierce
Sanford Meisner, Dennis Longwell & Sydney Pollack
J.W. Rinzler & Peter Jackson
Richard E. Williams
Christopher Nolan
Constantin Stanislavsky
Judy Carter
Brian O'Neil
Lance Henriksen & Jospeh Maddrey
Betsy Polatin
Peter Lamont & Jim Steinmeyer
Chris McDonnell, Lisa Hanawalt & Raphael Bob-Waksberg
David Kerekes & David Slater
Sonia Moore & John Gielgud
Jessica Rae Bathurst & Tobie S. Stein
Edward Jay Epstein