Δημοφιλή βιβλία Είδος History United States

Peter Baker & Susan Glasser
Eve Laplante
Bill O'Reilly & Martin Dugard
Nikole Hannah-Jones, The New York Times Magazine, Caitlin Roper, Ilena SIlverman & Jake Silverstein
William Strauss & Neil Howe
Woody Holton
Hampton Sides
David McCullough
Alex Kershaw
Bill O'Reilly & Martin Dugard
Kevin Fedarko
Isabel Wilkerson
Jim Dwyer & Kevin Flynn
Gregg Zoroya & Admiral William H. McRaven
Daniel Immerwahr
Paula J. Giddings
Solomon Northup
Daniel Stashower